Par mums


Biedrības “Grupa A”, reģ.Nr.40008069562 (turpmāk tekstā – Biedrība) statūti apstiprināti Sabiedriskās organizācijas “Grupa A” biedru kopsapulcē Rīgā, Zaķusalā pie 1991.gada janvāra Barikāžu atceres ugunskura, 2006.gada 13.janvārī. Sabiedriska organizācija “Grupa A” nodibināta 2002.gada 30.augustā. Tās dibinātāji ir domubiedri, kuri savulaik bija aktīvi Latvijas Tautas frontes biedri. Biedrības priekšsēdētājs no dibināšanas līdz pat savai nāves dienai 04.04.2016 bija  kādreizējais LTF valdes loceklis un viens no barikāžu organizētājiem, LR 5.Saeimas deputāts, LR 5.Saeimas  Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu valsts budžeta izlietojumu, ārvalstu kredītu un humānās palīdzības izmantošanu, valsts īpašumu pārvaldīšanu un privatizācijas gaitu, okupācijas armijas, PSKP un VDK īpašumu pārņemšanu, valsts augstāko amatpersonu rīcību priekšsēdētājs no 14.07.1993.līdz 06.11.1995, Roberts Milbergs.

Ar 2016.gada 8.septembra Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra lēmumu Nr. 6-24/161154/1 biedrības “Grupa A” valdē ir Krista Milberga, mg.iur., individuāli praktizējoša zvērināta advokāte un Arta Milberga, mg.econ., uzņēmēja. Valdes locekļi ir tiesīgi biedrību pārstāvēt atsevišķi.

Biedrības mērķi ir:
1. Tiesiskas valsts izveidošana latviskā Latvijā,

2. Latvijas Republikas pilsoņu tiesiskās apziņas veicināšana.

Aicinām apvienot spēkus šo mērķu sasniegšanai un pievienoties mums visus, kuriem ir dārga Latvija un tās tautas liktenis! 
PAR TIESISKU VALSTI LATVISKĀ LATVIJĀ!