Vēstule MK par sabiedrības līdzdalības imitēšanu

2011.gada 29.martā esam nosūtījuši ierakstītā vēstulē ar paziņojumu iesniegumu LR Ministru kabinetam ar vairākiem jautājumiem par sabiedrības līdzdalību politiskos procesos.

Iesniegumu skatīt zemāk:

2011.gada 13.maijā esam saņēmuši atbildi no Valsts kancelejas, kurai pievienots pielikums ar visām NE valstiskajām organizācijām, kuras no valsts budžeta (nodokļu maksātāju nauda) ir saņēmušas naudas līdzekļus savas darbības veikšanai kopumā par vairāk kā 12 (divpadsmit) miljoniem latu.  Kāds labums no šīs darbības bijis sabiedrībai un valstij, spriediet paši.

Atbilde skatīt zemāk: