Saeimas deputātu atbildes par 19.05.2011 balsojumu par PAREX pārņemšanas neizmeklēšanu

2011.gada 23.maijā vērsāmies ar iesniegumu pie katra Latvijas Republikas Saeimas deputāta, kurš balsojis PRET, ATTUROS vai, balsojumā esot klāt, nav piedalījies, personīgi ar lūgumu atklāt Latvijas tautai, veiktā balsojuma motīvus un sniegt argumentētu skaidrojumu, pašrocīgi sastādot un personīgi sniedzot atbildi likumā noteiktā kārtībā.

Iesniegumi ir individuāli – nav divu identisku, tajos ietverts arī vēlētāju nodoto balsu skaits par konkrēto deputātu!

Zemāk hronoloģiskā secībā iesniegums un saņemtās atbildes! Uzspiežot ar kursoru uz attēla, tas atvērsies lielāks, kā arī Jūs variet to lejuplādēt!

2011.gada 27.maijā saņemtas atbildes uz iesniegumu no:

Atis Lejiņš (Vienotība)

Rasma Kārkliņa (Vienotība)

Augusts Brigmanis (ZZS)

2011.gada 30.maijā saņemtas atbildes uz iesniegumu no:

Dzintars Ābiķis (Vienotība)

Gaidis Bērziņš (VL- TB/LNNK)

Kārlis Šadurskis (Vienotība)

2011.gada 02.jūnijā saņemtas atbildes uz iesniegumu no:

Guntis Rozītis (ZZS):

Jānis Strazdiņš (ZZS):

Turpinām saņemt atbildes, kuras nebeidz pārsteigt. Un tā 2011.gada 07.jūnijā esam saņēmuši atbildes no:

Gundars Daudze (ZZS):

Dzintars Zaķis (Vienotība):

2011.gada 11.jūnijā saņemtas atbildes uz iesniegumu no:

Janīna Kursīte – Pakule  (Vienotība):

Aija Barča  (ZZS):

2011.gada 13.jūnijā saņemtas atbildes uz iesniegumu no:

Ingmārs Līdaka  (ZZS):

Oskars Zīds (ZZS)

2011.gada 15.jūnijā saņemta atbilde uz iesniegumu no

Dzintra Hirša  (Vienotība):

2011.gada 17.jūnijā saņemtas atbildes uz iesniegumu no:

Didzis Zemmers  (ZZS):

Staņislavs Šķesteris (ZZS):

Māris Dzelzkalns (ZZS):

Dace Reinika (ZZS):

Andis Caunītis (Vienotība):

Dana Reizniece – Ozola (ZZS):

Kārlis Seržants (ZZS):

2011.gada 20.jūnijā saņemtas atbildes uz iesniegumu no:

Lolita Čigāne  (Vienotība):

Andris Buiķis (Vienotība):

2011.gada 25.jūnijā saņemtas atbildes uz iesniegumu no:

Laimis Šāvējs  (ZZS):

Aleksejs Loskutovs (Vienotība):

2011.gada 28.jūnijā esam saņēmuši atbildi no:

Edgars Zalāns (PLL):

Lai arī atbildes, saskaņā ar Iesniegumu likumu, ir jāsniedz viena mēneša laikā, (mēs iesniedzām 23.maijā – atbildēm visām bija jābūt līdz 23.jūnijam) mēs gaidām no pārējiem, kopā vēl 30 deputātiem, atbildes!

Par krīzēm, bailēm un izvēli

Vai valstī ir politiska krīze? Vai valstī valda tiesiskums, taisnīgums un godaprāts? Vai negodīgi darījumi Latvijā ir izņēmumi vai kļuvuši par sistēmu?
Vai jēdziens “godaprāts” ir savienojams ar jēdziena “politika” izpratni?

Meklējiet atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem!

Vienmēr esmu novērojusi un pārliecinājusies, darot savu darbu, ka vainīgais slēpsies, izvairīsies, sāks slimot, utt., kad uz temīdas svariem beidzot nonāk viņa darbības, bet godīgam cilvēkam nav nekas slēpjams. Godīgi cilvēki pat aizmirsīs par savām tiesībām uz advokātu, un naivi paļausies, ka par patiesību nav jācīnās.
Domāju, ka smagu kļūdu pieļāva tieši PLL politiķi un pats Šlesers. Ja jau viss ir kārtībā, tad kas traucēja laimīgajam tēvam nostāties parlamenta priekšā un teikt runu, ka neatkarīgi no visiem apstākļiem, viņam nav nekas slēpjams, lai nāk, skata, krata – visus apcirkņus atvērs un visus plauktus parādīs pats. Bet tā nenotika. Lembergs pēkšņi “aizmirsa” sava seifa kodu. Ir izteiktas versijas, ka viņš lūk esot tik “drosmīgs”, ka vienkārši ņirgājas par izmeklētājiem. Visas šīs darbības man nekādi neasociējas ar godīgu cilvēku rīcību.
Es domāju, ka V.Zatlers pieņēma vienīgo pareizo lēmumu, kas pamudina tautu uz rīcību. Bet rīcība nav iespējama bez atkārtotas vērtību revīzijas.

Nav iespējams būt nedaudz blēdim, nav iespējams būt nedaudz melim, nav iespējams būt tikai nedaudz grūtai…
Es domāju, ka parlamenta balsojumos pilnīgi lieka ir balsojuma iespēja “ATTUROS”. Tāda nedrīkst būt likumdevējam, jo likumdevējs nevar būt pasīvs, viņam jāpauž skaidri savs viedoklis – vai “PAR” vai “PRET”.
Es domāju, ka mūsu valstī ir vispārēja godaprāta krīze. Lai arī ilgstoši ir kultivēta iecietība pret aizņemšanos, atrašanos parādos, pārkreditēšanos utt., citiem vārdiem runājot, atbalstīta un popularizēta dzīve uz parāda, uzskatu, ka tas, kas pieļaujams ir parastajam mirstīgajam, pilnīgi nepieļaujami no morāles viedokļa ir likumdevējam, tiesu varas piederīgajam, u.c. amatpersonām. Nu nevar brīvi neatkarīgi lemt, ja esi parādos līdz ausīm.

Ir jāpieprasa pilnīga atklātība un skaidrība no personām par viņu ģimenes un materiālo stāvokli vēl pirms iekļūšanas amatos.

Kā var uzskatīt, ka parlaments ir strādājis labi, ja ēnu un melnās ekonomikas apmēri ir katastrofāli, kad cilvēki ar godīgu darbu nevar nopelnīt sev iztikas līdzekļus, kad ļaudis ir spiesti doties prom no savas zemes, lai pabarotu ģimenes! Kā gan var uzskatīt, ka vara strādā veiksmīgi, ja darba atlīdzība ir 10it reizes mazāka kā pārējā ES, bet cenas uz pilnīgi visiem pakalpojumiem un pārtiku ir tādas pašas vai dārgākas kā citās ES valstīs? Kā var to neredzēt, nesaskatīt un nereaģēt?

Es piekrītu prezidenta viedoklim. Esmu PAR Saeimas atlaišanu. Jaunajās ārkārtas vēlēšanās savu izvēli izdarīšu, ņemot vērā divus parlamenta balsojumus: 1) jautājumā par Parex izmeklēšanas komisijas darba neturpināšanu un 2) jautājumā par kratīšanas izdarīšanu Šlesera dzīvesvietās.
Un būs vēl viens kritērijs, kuram pieturos jau sen – nevienu komunistu neatkarīgas Latvijas varā!

Tautai jābeidz vienreiz baidīties un jāsaprot, ka SUNS SPALVU MET, BET TIKUMU NEMET. Kas padomju okupācijas gados bija centīgs komunists un okupācijas varas pakalpiņš, tas tāds ir palicis arī tagad!
Parlaments, kura locekļi nevēlas noskaidrot patiesību, zaudē tautas uzticību un tās dotās pilnvaras. Šāds pilnvarojums ir atsaucams negodprātīgam pilnvarniekam.

 

Zvērināta advokāte Krista Milberga

Valmierā, 2011.gada 29.maijā

Valsts prezidenta uzruna tautai 28.05.2011

 

On termination of the Investigation Commission of acquisition of the Parex Banka

Original text from latvian Translated by Egils Turks, http://www.turks.lv

On termination of the Investigation Commission of acquisition of the Parex Banka

On February 24, 2011, the legislator of the Latvian Republic – the Saeima – for the first time since restoration of independence ruled unanimously. It was the vote in which the Saeima by 90 (ninety) PLACETS, 0 (zero) NON PLACETS and 1 (one) ABSTENTION, and 3 (three) DID-NOT-VOTES made a decision to establish a Parliamentary Investigation Commission of alleged illegal activities during the process of takeover and restructuring of the JSC Parex Banka.

According to the Section 3 of the Act on Parliamentary Investigation Commissions, it was up for three months, as the proposal for its creation did not contain the duration of this Parliamentary Investigation Commission.

Composition of the Commission in full was elected on March 17, 2011, when the commission met at its first meeting. Only on March 31, the governing bodies of the Commission were elected, and it began work on the corresponding and information retrieval.

During this time, the Commission was sending requests for information, and it began to receive answers only as of May 3.

As the 3 month period ended on May 24, at the routine plenary meeting of the Saeima on May 19, 2011, and this was only 2 weeks after the receipt of the first answers, it reviewed the draft decision “On prolongation of term of office of Investigation Commission of the alleged illegal activities during the process of takeover and restructuring of the JSC Parex Banka” (162/Lm10)(Doc. No. 918). The Saeima by 30 (thirty) PLACETS, 40 (forty) NON PLACETS and 16 (sixteen) ABSTENTIONS, and 1 (one) DID-NOT-VOTE, decided to reject the draft decision and to END the activities of the Commission before reaching its basic objective – finding the truth about possible illegal actions during the acquisition and restructuring process of the JSC Parex Banka. Thus, effectively preventing to achieve this goal.

Subject to the above, we have on May 23, 2011, personally addressed an application to each member of the Saeima of the Republic of Latvia, who voted NON PLACET, ABSTAINED or did not vote while being present, with a request to disclose to Latvian people the motives of his/her vote cast, and to provide a reasoned explanation, written by his/her own hand, and come up with it in person, as stated by the law.

We are waiting for the explanations.

P.S. The voting results on the draft decision “On prolongation of term of office of Investigation Commission of the alleged illegal activities during the process of takeover and restructuring of the JSC Parex Banka” on 19 May, 2011, can be seen on the homepage of the Saeima.

Par izmeklēšanas komisijas par PAREX pārņemšanu darbības absurdo izbeigšanu

2011.gada 24.februārī Latvijas Republikas likumdevējs – Saeima pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas vienprātīgi lēma. Tas bija balsojums, kurā Saeima ar 90 (deviņdesmit) balsīm PAR, 0 (nulle) PRET un 1 (viens) ATTUROTIES, 3 (trīs) NEBALSOJOT, nolēma izveidot Parlamentārās izmeklēšanas komisiju sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā.

Saskaņā ar Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma 3.pantu tā tika izveidota uz trim mēnešiem, jo priekšlikumā par tās izveidošanu nebija norādīts parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības termiņš.

Komisijas sastāvs pilnā apmērā tika ievēlēts 2011.gada 17.martā, kad komisija sanāca uz savu pirmo sēdi. Tikai 31.martā tika ievēlēta komisijas vadība un sākās sarakstes darbs un informācijas izprasīšana.

Šajā laikā komisija nosūtīja informācijas pieprasījumus un tikai 3.maijā sāka saņemt atbildes.

Tā kā trīs mēnešu laiks beidzas 24.maijā, tad kārtējā Saeimas plenārsēdē 2011.gada 19.maijā, kas ir tikai divas nedēļas pēc pirmo atbilžu saņemšanas, tika izskatīts lēmuma projekts “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā darbības laika pagarināšanu” (162/Lm10)(Dok. Nr. 918). Saeima ar 30 (trīsdesmit) balsīm PAR, 40 (četrdesmit) PRET un 16 (sešpadsmit) ATTUROTIES, 1 (viens) NEBALSOJOT, nolēma, noraidīt lēmuma projektu un IZBEIGT komisijas darbību, nesasniedzot tās izveidošanas mērķipatiesības noskaidrošanu par iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā. Tādējādi faktiski neļaujot nemaz šo mērķi sasniegt.

Daram Jums zināmu, ka, ievērojot augstāk minēto, 2011.gada 23.maijā esam vērsušies ar iesniegumu pie katra Latvijas Republikas Saeimas deputāta, kurš balsojis PRET, ATTUROS vai, balsojumā esot klāt, nav piedalījies, personīgi ar lūgumu atklāt Latvijas tautai, veiktā balsojuma motīvus un sniegt argumentētu skaidrojumu, pašrocīgi sastādot un personīgi sniedzot atbildi likumā noteiktā kārtībā.

Gaidīsim atbildes!

P.S. 2011.gada 19.maija balsošanas rezultāti par lēmuma projektu “Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām A/S “Parex banka” pārņemšanas un restrukturizācijas procesā darbības laika pagarināšanu” skatāmi Saeimas mājas lapā!

 

Iesnieguma tekstu katram deputātam un katra deputāta atbildi skatīt te.