Vai atkal vecie vēži citās kulītēs?

Izvilkums no 5.Saeimas plenārsēdes debates par likumprojektu “Par ierobežojumiem ieņemt amatus”Sēdi vada Latvijas Republikas 5.Saeimas priekšsēdētājs

Anatolijs Gorbunovs.

Priekšsēdētājs. Turpināsim sēdi! Lūdzu, ieņemiet savas vietas! Turpināsim debates. Vārds deputātam Robertam Milbergam, pēc tam – deputātam Mārim Grīnblatam.

R.Milbergs (TB).

Cienījamais Prezidij! Cienījamie deputāti! Vispirms uzskatu par nepieciešamu izteikt savu attieksmi par deputāta Olafa Brūvera pausto, ka Latvijai ir bijuši arī okupācijas “zelta laiki”. Es domāju, ka vergam var būt tikai labāki vai sliktāki vergturi.

Jau sengrieķu domātājs Heraklīts 2000 gadus pirms Kristus dzimšanas ir teicis, ka zināšanu daudzums vēl nerada sajēgu. Acīmredzot arī likumu daudzums pats par sevi vēl nerada tiesisku valsti. Tiesisko normu ievērošana ir sarežģīts process, kuru lielā mērā nosaka valsts institūcijās strādājošās amatpersonas. Sevišķi būtisku nozīmi šīs amatpersonas gūst sabiedrisko sistēmu maiņas laikos, kad veco likumu sistēmu nomaina jauna. Mūsu sabiedrība pašreiz atrodas ceļā no totalitārisma uz demokrātiju. Citu valstu pieredze liecina, ka šajā procesā būtiski svarīga ir atbilstoša ierēdņu nomaiņa. To pierāda procesi postkomunistiskajā Čehoslovakijā, kur darbojas likums par ierobežojumiem ieņemt amatus – analogs mūsu piedāvātajam projektam. To pierādīja denacifikācijas process Vācijā, kuru, kā saka paši vācieši, paldies Dievam, līdz 1949.gadam, līdz pirmajām vēlēšanām, veica sabiedroto varas institūti. Arī mūsu sabiedrībā šāda likuma nepieciešamību nosaka šie kopš 1990.gada 4.maija aizvadītie trīs gadi, kad praktiski jebkuram vecās sistēmas amatvīram bija visas iespējas pierādīt savu godprātīgo kalpošanu tautai, kura taču dāvāja savu uzticību, nevaicājot un nešķirojot, vai šī amatpersona ir bijusi kompartijas nomenklatūrā vai okupācijas varas represīvajās struktūrās.

Diemžēl brīnumi nenotika. Lielais vairums šo amatvīru, atrazdamies pie varas, ciniski izmantoja to, lai risinātu personisko interešu problēmas. No partijas darboņiem viņi pēkšņi kļuva par ievērojamiem privātīpašniekiem un uzņēmējiem. Šeit vietā ir citēt Latvijas Universitātes profesora Bojāra teikto: nedrīkst būt nekādu iebilžu pret jebkuras personas uzņēmējdarbību, taču valsts ekonomiskās un politiskās varas saglabāšana tās pašas no totalitārās sistēmas pārmantotās antidemokrātiskās nomenklatūras rokās apdraud demokrātiskās reformas sabiedrībā.

Sevišķas bažas Rietumu aprindās rada transformējušās komunistu oligahijas sakari ar organizēto noziedzību, kas, piemēram, Lietuvā jau ķērusies pie individuālā terora. Vai Vagnoris pārspīlē, apgalvojot, ka lielākā daļa Lietuvas mafiozo komercstruktūru ir izveidotas ar VDK un partijas kapitāla palīdzību? 27.oktobrī Rīgā notikušajā zinātniski praktiskajā seminārā par organizētās un transnacionālās noziedzības stāvokli, tās attīstības tendencēm un cīņas formām Igaunijas Iekšlietu ministrijas Centrālā izmeklēšanas departamenta padomnieks Lepa kungs burtiski atkārtoja Vagnora teikto, papildinot ar to, ka Igaunijā organizētajai noziedzībai ir sakari ar valsts augstākās varas institūciju amatpersonām. Komunistiskās nomenklatūras administratīvi birokrātiskā sistēma transformējusies privātīpašnieku varā. Rezultāts šodien ir acīmredzams: tauta grimst postā un nabadzībā, sabiedrībā valda tiesiskais nihilisms, draudošus apmērus iegūst organizētā noziedzība, un mūsu mērķis – tiesiska valsts un demokrātiska sabiedrība – attālinās. Būtisks kļūst jautājums – cik tālu Latvija ir no kriminālpolitiskās mafijas varas?

Tāpēc mēs uzskatām, ka, lai panāktu radikālu pagriezienu sabiedrības procesā, mums, pamatojoties uz citu posttotalitāro valstu pieredzi, ir jāveic sabiedrības sanācija jau jaunā ierēdņu korpusa veidošanās pašā sākumā.

“Latvijas ceļa” piedāvātais likumprojekts “Par civildienestu” ir realizējams vienlaikus ar mūsu frakcijas piedāvāto likumprojektu “Par pagaidu ierobežojumiem ieņemt amatus”. Tās ierobežojumu normas, kuras piedāvā frakcija “Latvijas ceļš” savā projektā “Par civildienestu” un projektā “Par valsts un pašvaldību iestāžu personāla reformu”, nav konsekventas un pilnīgas, tāpēc to realizācija nesasniegs mērķi. Šie projekti paredz ierobežot tikai represīvo iestāžu bijušos darbiniekus; tajos ir aizmirsta kompartijas nomenklatūra, kura ir faktiskais mūsu valsts okupācijas, kolonizācijas un pret latviešu tautu vērstā genocīda organizators. Frakcijas “Latvijas ceļš” likumprojekta “Par civildienestu” 12.pantā ir paredzēts, ka priekšroka dodama ierēdņiem, kuri jau strādājuši attiecīgajos amatos, un tie lielākoties ir nomenklatūras pārstāvji. Bet likumprojekta “Par valsts un pašvaldību iestāžu personāla reformu” 6.pantā teikts, ka partijas nomenklatūras darbiniekiem priekšrocību nav. Šādas pretrunas rezultātā likums, protams, nestrādā, un atkal ir iespējams to interpretēt saskaņā ar atsevišķu amatpersonu personisko attieksmi. Mēs piedāvājam principiālu šīs problēmas risinājumu: ir precīzi jānosaka to personu loks, uz kurām attiecas ierobežojumi, un tikpat precīzi jānosaka arī amati, kurus šīs personas nedrīkstētu ieņemt noteiktu laiku. Tikpat precīzs ir mūsu likumprojektā paredzētais šā likuma realizācijas mehānisms, kura pamatprincips ir tāds, ka neviens nevar tikt ierobežots citādi kā tikai saskaņā ar likumu. Saskaņā ar šo likumu jebkuras personas atrašanos amatā var apstrīdēt tikai tiesā, kuras lēmums ir jāpublicē neatkarīgi no tā, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs. Šis ir ļoti nopietns princips, kas nepieļaus dažādu apmelojumu un “raganu medību” attīstību.

Tagad, protams, nav 1991.gada rudens, kad tapa pirmās šā likumprojekta tēzes. Situācija ir mainījusies, un mūsu rīcībā ir šo amatpersonu nostrādātais laiks konkrētos amatos, kurš neapšaubāmi būtu jāizvirza par vienu no vērtējuma kritērijiem. Taču konceptuāli nav šaubu par to, ka likumprojekts par pagaidu ierobežojumiem ieņemt amatus ir atbilstošs pašreizējai situācijai mūsu sabiedrībā un ir konkrēts problēmas risinājums, tāpēc es aicinu balsot par šā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.

1993.gada 04.novembra 5.Saeimas plenārsēde.

_____________

Domājiet, analizējiet un neaizmirstiet!

Šodien ir 2011.gada 26.jūlijs. Likums “Par pagaidu ierobežojumiem ieņemt amatus” ar LC grozījumiem ir darbojies, bet kāds ir rezultāts?
Uzskatu, ka tieši šo dienas situācija ir skaidra zīme, ka nepadarītais darbs ir nesis savus velnišķīgos augļus. Savas domas neesmu mainījis un vēl šodien ir iespējams līdz galam paveikt kādreiz neizdarīto.

Roberts Milbergs , 5.Saeimas deputāts, tagad biedrības “Grupa A” valdes priekšsēdētājs

3 komentāri

 1. dachinja said,

  jūlijs 26, 2011 plkst. 19:01

  Sajūta tāda, ka lasu par šodienas Latviju… tā pat kā mainīt matu krāsas, kleitas, partijas un saskaitāmos – summa nemainās, būtība nemainās, cilvēki nemainās.

  Visas “jaunās”, pārdzimušās, reorganizētās partijas – visas kopā ir viena liela kompartija un tās atrauga.

  Turiet acis, ausis vaļā un prātus skaidrus!

 2. Artūrs Malta LLK un LZS priekšēdētājs said,

  jūlijs 27, 2011 plkst. 06:02

  Latviešu Zemnieku Savienības programma 11. Saeimas vēlēšanām
  2011.gada 17. septembrī. Saraksts „Mēs Paši”.

  Mēs, Latviešu Zemnieku Savienība (LZS), esam 1917.gadā dibinātās partijas tiesību pārmantotāji. Mēs esam par tiesiskas Latvijas valsts atjaunošanu, lai darbotos VALSTS pamatlikums SATVERME!
  Lai atjaunotu valstiskumu, mums ir nepieciešams:
  1. Atjaunot likumus: par pagastiem, apriņķiem, ministrijām, sabiedriskām organizācijām, Latvijas Aizsargu Organizāciju, Latvijas Banku, Sodu likumu, Tiesu varu, Pavalstniecības un Valodas likumus!
  2. Atjaunot 9 ministrijas: 1. Ārlietu; 2. Iekšlietu; 3. Rūpniecības, enerģētikas, tirdzniecības un finansu; 4. Kara; 5. Zemkopības; 6. Izglītības; 7. Satiksmes; 8. Tieslietu; 9. Labklājības!
  3. Atjaunot sabiedriskas organizācijas, tajā skaitā : Latvijas Lauksaimniecības; Tirdzniecības un rūpniecības; Amatniecības; Darba; Profesiju; Rakstu un Mākslas kameras un Latvijas Aizsargu Organizāciju (LAO)!
  4. Atjaunot Zemesgrāmatas – 273 642 lauku saimniekiem pagastos!
  5. Veidot kopas sarakstu „Mēs Paši” pēc Īrijas parauga, kurā nav neviena esošā, ne bijušā deputāta!.
  Izvirziet savus deputātu – kandidātus sekojošos apgabalos:
  Rīgas – 30; Vidzemes – 27; Latgales – 15; Zemgales – 15; Kurzemes – 13;
  Valsts iekārtas atjaunošana Latvijā, ļaus samazināt ierēdņu skaitu 12,5 reizes!
  Samazinot ierēdņu skaitu, varam ietaupīt ap miljards latu un no tā izmaksāt sociālo pabalstu 168 Ls/mēnesī katram bērnam, skolniekam, studentam, bezdarbniekam un pensionāram!
  Atjaunojot tiesiskas valsts pamatu, varēs darboties LZS lozungs valstī:
  VIENS LIKUMS – VIENA TAISNĪBA UN VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM!
  Mēs esam par tautsaimniecības atveseļošana ar ilgstoši stabiliem un zemiem nodokļiem uzņēmējiem, kas darbojas uz Sabiedriskā Tirgus Ekonomikas (STE) pamatiem. STE darbības pamats: kopdarbība, tirgus, kredīts un privātīpašums.
  Preču un pakalpojumu vērtības noteikšanai Latvijā ir jāizmanto kalkulācijas!
  Tādēļ nepieciešams, lai valdība apstiprina sekojošo:
  • atjauno latu kā vērtības mēra vienību, tas ir, ka 1grams zelta ir vienāds ar 5,7 latiem;
  • ievieš darba apmaksas tarifus atbilstoši darba kategorijām;
  • nosakot enerģijas vērtību- kilovatstundas,;
  • pārtikas graudu tonnas vērtību;
  • zemes hektāra cenu.
  Tas ir pamats pareizai preces un pakalpojumu vērtības un nodokļu lieluma noteikšanai. STE veicina ražošanas attīstību, tā rada pamatu valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai- vairāk ražosim, vairāk pelnīsim, tad mēs visi labāk dzīvosim;
  Tautsaimniecības atveseļošana ir iespējama vienīgi ar ilgstoši stabiliem un zemiem nodokļiem UZŅĒMĒJIEM. Mērķis ir aizsargāt uzņēmumu intereses. Atjaunosim Latvijas Valsts iedibināto kārtību, kad pagasti, saimnieki un uzņēmēji paši rūpējas par savu labklājību! Tā var palielināt izdevumus izglītībai, veselības aprūpei, sociālajai palīdzībai un pensijām.
  Pašvaldības budžetu veidosim no tās teritorijā esošajiem uzņēmēju nodokļiem:
  1) no algas ienākuma nodoklis– 30%;
  2) peļņas nodoklis – 15%, maksā uzņēmumi;
  3) No neizmantotā īpašuma nodoklis -1% gadā.
  Tad katra pašvaldība no sava budžeta ik mēnesi 10% ieskaita Apriņķa budžetā, bet Apriņķis-70% pārskaita valsts budžetā.
  Atjaunot sabiedrisko organizāciju lomu valsts pārvaldīšanā tā, lai nodrošinātu vadības efektivitāti un kontroli. Budžeta izdevumi ir jāplāno atbilstoši tautsaimniecībā reāli noslogojuma summām!
  Sabiedriskās organizācijas darbojas brīvprātīgi un netiek uzturētas no valsts budžeta.
  Atcerēsimies senu latviešu parunu: Kas pēta pagātni – tas svēta nākotni!
  Mums ir laba pirmskara Tautsaimniecības pieredze.
  Izmantosim mūsu senču pieredzi, lai atjaunotu Valsti un tās tautsaimniecību!
  Atcerēsimies mūsu LZS biedra, zemkopības ministra Jāņa Birznieka teikto LLK pilnsapulcē 1936.gadā: „Mūsu gruntniecība nav un nedrīkst būt kapitālistisks uzņēmums. Lauku mājas ir zemturu ģimenes mūža un paaudžu mītnes un tautas dzīvā spēka mūžīgais avots. Tāpēc jāaizkavē gruntniecības, zemes un māju pataisīšana par tirgus preci un spekulācijas priekšmetu”.
  Trešās atmodas devīze noteica: „Nebūs Latvijas lauku – nebūs Latvijas!”
  Šodien tā tiek pārkāpta veicot prihvatizāju, iztirgošanu un reformas, padara laukus par spekulācijas priekšmetu.

  Sagatavota CVK no pieņemtās LZS kongresā 2011.gada 26.martā programmas.

  • www.advokatslv.wordpress.com said,

   jūlijs 27, 2011 plkst. 08:23

   Es domāju, ka nacionāli patriotiskiem spēkiem, kuru mērķis ir tiesiska un latviska Latvija, ir jāapvienojas vienā politiskā spēkā. Tikai liekot kopā visus prātus, ir iespējams rast kompleksu risinājumu. Katrā ziņā Latvijas zemes padarīšana par preci ir kļuvusi par realitāti. Ir jā izvērtē visi cēloņi šīs dienas visai postošajiem procesiem Latvijā.


Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: