Aicinājums Latvijai labākās izvēles izdarīšanai!

Aicinājums katram Latvijas pilsonim

pirms ārkārtas 11.Saeimas vēlēšanām.

Jaunajās ārkārtas vēlēšanās savu izvēli aicinām izdarīt, izvērtējot un ņemot vērā:

 1. Vismaz divus parlamenta balsojumus:
 1. Līdz šim Latvijas labā paveikto vai nepaveikto.
 2. Solījumu realizēšanos faktiskā rīcībā.

  Un tāpēc, aicinām balsot PAR tiem kandidātiem un politiskajiem spēkiem, kas iestajās PAR un neatkāpjas no visa zemāk minētā:

  1. Parex bankas pārņemšanas izmeklēšanas komisijas darba turpināšanu un patiesības noskaidrošanu par procesa tiesiskumu;

  2. Kratīšanas izdarīšanu likuma noteiktā kārtībā jebkuras amatpersonas dzīvesvietās, ja ir tiesisks pamats tās veikšanai;

  3. Tiesisku valsti latviskā Latvijā;

  4. Deputātu kandidātu patiesu kompetenci un padziļinātu izpratni par valsts uzbūvi darbam parlamentā – esot likumdevējvaras sastāvdaļai;

  5. Kas ievēro LR likumus vienmēr un visur. Šajā gadījumā Jūsu zināšanai nododam deputātu sarakstu, kas ir ignorējuši Iesniegumu likumu un nav atbildējuši uz iesniegumiem https://grupaa.wordpress.com/2011/07/04/deputati-kas-neatbild/

  6. Ministru kabineta jeb valdības pienākuma izpildīšanu saskaņā ar LR Satversmi pirms nākošā gada budžeta izskatīšanas un pieņemšanas publicēt atskaiti un norēķinu(izdevumu pamatojošu un attaisnojošu dokumentu uzrādīšanu) par budžeta līdzekļu izlietojumu. Diemžēl, līdz šim MK ne reizi 20 gados to vēl nav veicis, kā arī budžeta pieņemšanas kārtība tiek ik gadu pārkāpta – vairāk skatīt te https://grupaa.wordpress.com/iesniegums-saeimai-par-valsts-budzeta-pienemsanu/ !

  7. Kandidātiem, kuri spēj pateikt pildīs un realizēs savus solījumus

Un ir vēl viens kritērijs, kuram aicinām pieturēties jau sen – nevienu komunistu neatkarīgas Latvijas varā!

Tautai jābeidz vienreiz baidīties un jāsaprot, ka SUNS SPALVU MET, BET TIKUMU NEMET. Kas padomju okupācijas gados bija centīgs komunists un okupācijas varas pakalpiņš, tas tāds ir palicis arī tagad!

Parlaments, kura locekļi nevēlas noskaidrot patiesību, zaudē tautas uzticību un tās dotās pilnvaras. Šāds pilnvarojums ir atsaucams negodprātīgam pilnvarniekam.

PAR TIESISKU VALSTI LATVISKĀ LATVIJĀ!

Par grāmatu nelikumīgu nomu skolās

Sveiciens 1.septembrī!!! Jeb, vecāk, nepieļauj prettiesiskus maksājumus!

Sveicu visus bērnus, vecākus un skolotājus Zinību dienā! No sirds sveicu, jo patiesi zināšanās ir spēks, bet nezināšana ne tikai neatbrīvo no atbildības, bet ieved tumsā. Bet ko sacīt, ja zina, bet tik un tā dara un pieļauj apzinātu prettiesisku rīcību? Kā to vērtēt?

Vai katrā pilsētā ir sava izpratne par likumiem?

Jau pagājušogad rakstīju par nelikumīgu maksājumu – nomas maksu par mācību grāmatu pieprasīšanu Latvijas skolās.
Skatīt publikāciju te: http://advokatslv.wordpress.com/macibu-g…

Arī LR Izglītības un Zinātnes ministrijas viedoklis ir nepārprotams – valsts un pašvaldību mācību iestādes nav tiesīgas pieprasīt mācību grāmatu nomas maksas.

Ir sācies jauns mācību gads. Un Tavu brīnumu – nekas nemainās pat pēc preventīvu sarunu, publikāciju, viedokļu paušanas. Skolas laikam nav apturamas un atturamas no likumpārkāpumiem ar vienkāršiem preventīviem pasākumiem. Par to liecina situācija Limbažos, Salacgrīvā (skat.publikācija: http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas… Cēsīs, Dundagā, un arī manā mīļajā Valmierā.

Laikam velti apelēt pie sirdsapziņas un godaprāta.

Man šogad skolas gaitas atsāka trīs skolnieces 10., 9., un 5.klasē. Tātad klases audzinātāja 10.klasē informē bērnus par obligātu ziedojumu mācību grāmatām LVL 1,90/māc.gadā apmērā, 9.klases audzinātājs informē par obligātu skolas mācību grāmatu nomas maksu LVL 2,60/māc.gadā. Jāpiebilst, ka nekāds maksājumu apliecinošs dokuments protams netiek izsniegts. Jāteic, ka zināms progress šogad bija, jo mācību līdzekļu sarakstā ailītē “Skola nodrošina mācību grāmatas” iekavās vairs nebija piezīmes “jānomā”, kas liecina, ka skolas direktoru tomēr ziņa par tiesisko kārtību ir sasniegusi. Bet vai var ticēt tam, ka šī ziņa nav sasniegusi direktora padotos – pedagogus? Un, ja ir sasniegusi, tad kā izskaidrot un vērtēt pedagogu rīcību?

Iespējams, ka kādam šķiet, ka minētās summas nemaz nav diskusiju vērtas. Diemžēl dzīve sastāv no sīkumiem, katra jūra veidojas no ūdens pilieniem. Tiesiskā apziņa veidojas ģimenēs, bērnu dārzos un skolās. Ģimnāzijas statusu iegūst skolas, kurās ir ne mazāk kā 350 skolēnu. Nu tad pa pilienam vien kopā satek iespējams uz miljonu fona maza summa +- 700,-LVL kā minimums. Bet atcerēsimies, ka šai summai nav likumīga pamata. Jebkuras skolas labās slavas medus mucu var sabojāt šāda darvas karote.

Pārdomas izraisa arī dzīves gūtā pieredze… kļūdīties, protams, var ikviens, bet nevar būt nedaudz melis, nedaudz zaglis vai tikai bišķiņ krāpnieks.

Lai lasām Krimināllikumu:
326.2 pants. Prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana

(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma prettiesisku pieņemšanu, ko pats vai ar starpnieku izdarījis valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks, kurš nav valsts amatpersona, vai valsts institūcijas pilnvarota tāda pati persona par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs, izmantojot savas pilnvaras, neatkarīgi no tā, vai pieņemtās materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai personai vai jebkurai citai personai, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās saistītas ar materiālo vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu pieprasīšanu vai izspiešanu, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.2009.)

Ir priekšvēlēšanu laiks. Īpašu diskusiju un sarunu priekšmets šogad ir tiesiskums.
Nav iespējama labklājība bez tiesiskās kārtības, bez tiesiskuma. Bet vai vispār Latvijas sabiedrība alkst pēc tiesiskuma vismaz tādā apmērā, kā tas ir ziemeļvalstīs, Vācijā, Anglijā vai ASV, kur, protams, arī līdz ideālam ir tālu?
Un vai ir tiesīgi valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, sociālās palīdzības saņēmēji maz sūdzēties par zemākajām darba atlīdzībām un pabalstiem Eiropā, ja paši ik dienas veicina un atbalsta ēnu un melno ekonomiku?

Dodiet ziņu, ja kādam ir nepieciešams izskaidrot, kā notiek ēnu un melnās ekonomikas atbalstošā darbība, tad sekos turpinājums.

Ko gan var iemācīt skolotājs, kurš neatšķir tiesisku darbību no prettiesiskas pat savā nozarē?

Kā rīkoties vecākam šajā situācijā ir skaidrs. Bet nekad nav par vēlu vēl un vēlreiz klauvēt tomēr pie veselā saprāta un sirdsapziņas.

Vēl joprojām,
ar cieņu pret mācībspēkiem,
Krista Milberga