Iesniegums Valsts Kontrolei par nekavējošu norēķina sniegšanu

2012.gada 16.aprīlī esam vērsušies ar iesniegumu (iesniegts personīgi) pie LR Valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas kundzes, lūdzot nekavējoties vērsties pie Ministru kabineta prezidenta, mudinot novērst ilgstošu likuma pārkāpumu un  nekavējoties sniegt Saeimai norēķinu par 2009., 2010., 2011.gadu budžetu izpildi, pievienojot tiem ieņēmumus un izdevumus attaisnojošus dokumentus.

Iesniegumu skatīt zemāk.

Image

Image

Gaidām atbildi un atbilstošu LR Valsts kontroles rīcību!

_______

2012.gada 28.aprīlī saņēmām atbildi no Valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas kundzes. Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka Sudrabas kundze runā par pārskatu pārbaudēm, kuras balstās uz pārskatu salīdzināšanu, nevis norēķiniem!

Kā jau minēts mūsu iesniegumā “noreķins” un “pārskats” nav viens un tas pats.

Atbildi skatīt zemāk.

Iesniegums LR 11.Saeimas prezidijam par ilgstošu Satversmes prasību neievērošanu

2012.gada 16.aprīlī esam vērsušies ar iesniegumu (nosūtīta ierakstītā vēstulē ar paziņojumu) pie LR 11.Saeimas prezidija, lūdzot nekavējoties pieprasīt no Ministru kabineta prezidenta novērst likuma pārkāpumu un  nekavējoties sniegt Saeimai norēķinu par 2009., 2010., 2011.gadu budžetu izpildi, pievienojot tiem ieņēmumus un izdevumus attaisnojošus dokumentus.

Iesniegumu skatīt zemāk.

Image

Image

Gaidām atbildi un atbilstošu LR Saeimas prezidija, deputātu – tautas priekšstāvju rīcību!

2012.gada 07.maijā esam saņēmuši starpatbildi no LR Saeimas Sabiedrisko attiecību nodaļas par mūsu iesnieguma virzību.

Gaidām atbildi pēc būtības!

2012.gada 21.maijā esam saņēmuši atbildi no Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Atbildi skatīt zemāk.

Arī Saeima-likumdevējs, diemžēl, uzskata, ka starp norēķinu un pārskatu nav nekādas starpības…

21.05.2012_Saeima_atb1

21.05.2012_Saeima_atb2

21.05.2012_Saeima_aploksne

Iesniegums LR Ģenerālprokuroram par ilgstošu Satversmes prasību neievērošanu

2012.gada 16.aprīlī esam vērsušies ar iesniegumu (nosūtīta ierakstītā vēstulē ar paziņojumu)pie LR Ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera kunga, lūdzot ar prokurora iesniegumu vērsties pie Ministru kabineta prezidenta par nepieciešamību novērst likuma pārkāpumu un uzdot par pienākumu nekavējoties sniegt Saeimai norēķinu par 2009., 2010., 2011.gadu budžetu izpildi, pievienojot tiem ieņēmumus un izdevumus attaisnojošus dokumentus.

Iesniegumu skatīt zemāk.

Image

Image

Gaidām atbildi un atbilstošu LR Ģenerālprokurora rīcību!

2012.gada 14.maijā esam saņēmuši atbildi no LR Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurores R.Bērziņas. Atbilde satur lēmumu, ka mūsu sūdzība nav pamatota, kā vienīgo iemeslu jeb “pamatojumu” minot to, ka Satversmes 66.panta trešās daļas tulkošanai nav piemērojamas Civillikuma normas.

Diemžēl, atbilde nesatur norādi, kādēļ gan un pamatojoties uz kādām tiesību normām Ministru kabinetam būtu ekskluzīvas tiesības neievērot likumu un nesniegt norēķinu par budžeta izlietošanu likumā noteiktajā kārtībā.

Atbilde, kuru lūdzam skatīt zemāk-uzspiežot atvērsies dokuments pdf formātā, ir pārsūdzama.

LRP_atbilde1

LRP_atbilde2

LRP_aploksne

Iesniegums MK par norēķina par budžeta izpildi nekavējošu sniegšanu Saeimai

2012.gada 16.aprīlī esam vērsušies ar iesniegumu (nosūtīta ierakstītā vēstulē ar paziņojumu) pie Ministru kabineta, lūdzot nekavējoties sniegt Saeimai norēķinu par 2009., 2010., 2011.gadu budžetu izpildi.

Iesniegumu skatīt zemāk.

Image

Image

Gaidām atbildi un atbilstošu LR Satversmei Ministru Kabineta rīcību!

2012.gada 23.aprīlī esam saņēmuši starpatbildi, kuru skatīt zemāk.

Gaidām atbildi pēc būtības!

2012.gada 18.maijā esam saņēmuši atbildi no Finanšu ministra A.Vilka kunga. Lūdzam atbildi skatīt zemāk.

FinMin_atbilde1

FinMin_atbilde2

FinMin_atbilde3

FinMin_atbilde4

FinMin_aploksne

Diemžēl, pēc atbildes izlasīšanas jāteic, ka varas vīri spītīgi grib iestāstīt, ka elementāri no tiesiskuma izrietoši principi nav jāņem vērā un, ka ekonomistu izpratne par terminiem ir pārāka par likuma varu un tiesiskumu… Jeb vēl precīzāk – uz mazo cilvēku ir attiecināms viss, tikai pret valsts vīriem termini tulkojās savādāk-tā kā izdevīgi viņiem.

Ar norēķinu visā pasaulē saprot vienu un to pašu, tikai Latvijā grib iestāstīt ko citu…