Ierosinājums par Uzvaras pieminekli

2013.gada 24.aprīlī biedrība “Grupa A”, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Milberga personā, ar mērķi izbeigt ļaužu muļķošanu un rīdīšanu ir vērsusies pie trim neatkarīgas, demokrātiskas valsts Latvijas Republikas augstākajām amatpersonām Latvijas Republikas Valsts prezidenta Andra Bērziņa, Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas un Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Dombrovska ar šādu ierosinājumu:

“Nemot vērā spēkā esošos LR likumus Par kultūras pieminekļu aizsardzību, 1990.gada 4.maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, 1991.gada 21.augusta konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, Latvijas Republikas Saeimas 1996. gada 22. augusta Deklarāciju par Latvijas okupāciju, gan arī vēsturnieku sagatavoto un 1995.gadā izdoto dokumentu un materiālu krājumu “Latvijas okupācija un aneksija: 1939-1940″,
Uzvaras parku, precīzāk, parkā esošo “Uzvaras pieminekli” iekļaut valsts nozīmes pieminekļu sarakstā, to papildinot ar uzrakstu lieliem burtiem  “LATVIJAS OKUPANTIEM”, papildinot ar šo vārdu tulkojumu krievu, vācu un angļu valodās, un piemiņas plāksnēm, uz kurām latviešu un minētajās valodās iegravēt  spēkā esošo, kas ar šādu balsošanas rezultātu (Par – 76, pret – 10, atturas – nav. Deklarācija pieņemta.), Latvijas Republikas Saeimas ir pieņemta1 1996.gada 22.augusta Deklarāciju par Latvijas okupāciju :

Deklarācija par Latvijas okupāciju

Latvijas tautas augstākā pārstāvības institūcija Saeima vēršas ar šo
deklarāciju pie pasaules valstīm un starptautiskajām organizācijām, lai
atgādinātu mūsu tautas un valsts traģisko likteni XX gadsimtā.

Latvijas Republika tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī un 1921.
gada 22. septembrī tā kļuva par Tautu Savienības locekli. Latvijas kā
neatkarīgas valsts attīstību pārtrauca divu totalitāro lielvalstu –
nacionālsociālistiskās Vācijas un komunistiskās PSRS 1939. gada 23. augustā noslēgtais neuzbrukšanas līgums (Ribentropa – Molotova pakts), kura mērķis bija sadalīt Eiropu ietekmes sfērās. Pārkāpjot starptautisko tiesību pamatprincipus, kā arī Latvijas un PSRS noslēgtos līgumus, PSRS 1940. gada 17.  jūnijā ar militāru spēku okupēja Latviju un nelikumīgi iekļāva (anektēja) to PSRS sastāvā.

Līdz ar to Latvijā tika ieviests PSRS politiskais režīms un tiesiskā sistēma.

1941. gada vasarā, sākoties Otrā pasaules kara darbībai Latvijas teritorijā, to okupēja nacionālsociālistiskā Vācija, kas iedibināja savu režīmu, veica deportācijas un citas represijas pret iedzīvotājiem, kā arī izmantoja Latvijas teritoriju citu okupēto valstu iedzīvotāju iznīcināšanai.

Otrā pasaules kara beigu posmā PSRS atjaunoja savu okupācijas režīmu Latvijā. 1944. gadā Krievijas teritorijai nelikumīgi tika pievienota Abrenes apriņķa daļa (ap 2000 km2).

Visā okupācijas laikā PSRS mērķtiecīgi īstenoja genocīdu pret Latvijas tautu, tā pārkāpjot 1948. gada 9. decembra Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to. Okupācijas režīms iznīcināja nevainīgus cilvēkus, vairākkārt veica iedzīvotāju masveida deportācijas un citas represijas, nežēlīgi sodīja tos, kuri bruņotā vai citādā veidā iestājās par Latvijas neatkarības atjaunošanu, prettiesiski un bez atlīdzības atsavināja Latvijas iedzīvotājiem īpašumus un apspieda brīvas domas izpausmes. PSRS vadība mērķtiecīgi iepludināja Latvijā simtiem tūkstošu migrantu un ar to palīdzību centās iznīcināt Latvijas tautas identitāti. Šīs politikas
rezultātā latviešu kā pamatnācijas īpatsvars samazinājās no 77 procentiem līdz 52 procentiem.

Desmit gadus pēc Otrā pasaules kara beigām Latvijā turpinājās bruņota pretestība PSRS okupācijai. Pretošanās kustībā piedalījās vairāk nekā 30 000 nacionālo partizānu un viņu atbalstītāju. Pēc tās apspiešanas, neraugoties uz padomju režīma represijām, pretestība turpinājās citās formās.

Jau pirms PSRS sabrukšanas Latvijā sākās plaša tautas ku stība par valsts neatkarības atjaunošanu mierīgā un demokrātiskā ceļā. Šai kustībai 1990. gada vēlēšanās izdevās iegūt vairākumu augstākajā pārstāvības institūcijā – Augstākajā Padomē, kura tā paša gada 4. maijā pieņēma Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, nosakot pārejas periodu neatkarīgas valsts atjaunošanai de facto. Šī deklarācija pasludināja, ka 1940. gada 17. jūnija PSRS militārā agresija ir kvalificējama kā starptautisks noziegums.

Pateicoties Latvijas tautas gribai un pasaules demokrātisko spēku
atbalstam, valsts neatkarība tika atjaunota 1991. gada 21. augustā.

Latvijas Republikas Saeima apliecina, ka Latvija, neturot naidu un neprasot atriebību pagātnes dēļ, vienmēr neatlaidīg i atgādinās un aicinās saprast savas tautas traģisko likteni, jo pusgadsimtu ilgā okupācija ir izraisījusi smagas, pašu spēkiem vien grūti pārvaramas sekas. Latviju satrauc arī tas, ka Krievija nav atzinusi PSRS veikto Latvijas okupāciju un nevēlas balstī ties uz 1920. gada 11. augusta Latvijas un Krievijas miera līgumu, ar kuru Krievija uz mūžīgiem laikiem atteicās no pretenzijām uz Latvijas teritoriju.

Tāpēc Latvijas Republikas Saeima tautas vārdā aicina pasaules valstis un starptautiskās organizācijas:

1) atzīt Latvijas okupācijas faktu;

2) palīdzēt Latvijai likvidēt okupācijas sekas, sniedzot tai politisku un
ekonomisku palīdzību;

3) atbalstīt to personu centienus, kuras vēlas no Latvijas atgriezties savā etniskajā dzimtenē un no ārvalstīm – savā tēvzemē Latvijā.

Rīgā, 1996. gada 22. augustā

Lai šis piemineklis kalpo par atgādinājumu visiem, ka 1940.gada 17.jūnijā Latvijas Republika zaudēja savu neatkarību divu totalitāru valstu nacionālsociālistiskās Vācijas un komunistiskās PSRS, kuras tiesību un pienākumu mantiniece šobrīd ir Krievijas Federācija, 1939. gada 23. augustā noslēgtā neuzbrukšanas līguma (Ribentropa – Molotova pakts), kura mērķis bija sadalīt Eiropu ietekmes sfērās, prettiesisku darbību rezultātā, un to Latvija atcerēsies paaudžu paaudzēm.

Biedrība “Grupa A” aicina Latvijas Republikas augstākās amatpersonas rīkoties atbilstoši kompetencei Latvijas valsts, latviešu un Latvijas tautas interesēs, lai augstākminētais ierosinājums īstenotos!

2013.gada 24.aprīlī.

Biedrības “Grupa A” valdes priekšsēdētājs,

Roberts Milbergs

1Latvijas Republikas Saeimas 1996.gada 22.augusta plenārsēdes stenogramma http://www.saeima.lv/steno/st_96/st2208.html , skatīts 10.04.2013

______________________

Zemāk raugiet saņemtās atbildes:

2013.gada 10.maijā esam saņēmuši pirmo starpatbildi no Ministru prezidenta kancelejas, ar kuru iepazīties variet zemāk:

1048.vka_MK_10.05.2013_Starpatbilde

2013.gada 24.maijā saņēmām atbildes no Valsts Prezidenta kancelejas un no Saeimas. Atbildes raugiet zemāk:

PrezidentaKanceleja_24.05.2013

Saeima_Druviete_24.05.2013

Jāteic, ka nav izprotams, kādēļ amatpersonas izvairās izteikt viedokli par to, ko esam lūguši – par elementāras plāksnes uz kuras būtu valsts pieņemtas deklarācijas teksts izvietošanu uz konkrētā pieminekļa.

Un tomēr, vērā ņemams ir Valsts Prezidenta kancelejas norādījums, ka “ikvienas iniciatīvas, kas skar plašu sabiedrības daļu, īstenošanai ir nepieciešams arī sabiedrības vairākuma atbalsts“… Jācer, ka Valsts Prezidenta kanceleja nerimst to norādīt visiem pie varas esošajiem ik dienu.

2013.gada 08.jūlijā saņēmām atbildi no Kultūras ministrijas. Atbildi raugiet zemāk:

KMvestule_2248

2 komentāri

  1. maija said,

    marts 17, 2014 plkst. 18:07

    Pilnībā piekrītu un gaidu rīcību no deputātiem. Okupantu piemineklis.

  2. Valdis said,

    maijs 6, 2014 plkst. 15:32

    muļlas tā mūsu valdība….sen jau to vajadzeja


Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: