Kā lēma patiesībā par LTF ēku 24.01.2014

Publicējam zemāk esošo ar vēstules autora Ivara Redisona atļauju.

Temats: Ir atsaucama kļūda – patiesībā netika pieņemts lēmums LTF muzeja ēkas un dāvinājumu, to lemsbiedru sapulce pēc 2 nedēļām
Datums: Sat, 25 Jan 2014 00:09:15 +0200
No: Ivars Redisons <ivars.redisons@gmail.com>
Kam: <pr@leta.lv>
Cc: <redaktori@leta.lv>, <info@tv3.lv>, <redakcija@nra.lv>
Labdien, god. redakcija !
24.janvāra vakarpusē ir izplatīta nepareiza ziņa, ka biedrība “Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome” esot biedru kopsapulcē pieņemusi lēmumu dāvināt LTF muzeja ēku un ekspozīciju Vēstures muuzejam.
Biedrības sapulces TĀDA LĒMUMA NAV !

Ir jāievēro “Biedrību un nodbinājumu likuma” prasības.Sanākušo biedru sapulce 21.01.2014. nebija lemttiesīga, jo tā nebija izziņota 14 dienas iepriekš, kā arī un nebija vadības institūcijas (biedrības Padomes) lēmuma sasaukt biedru sapulci 24.01.2014., ar darba kārtību – dāvinājums.

Sanāksmē notika sekojošais:
Klātesošiem informāciju sniedza KM Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, izklastot dažādām niansēm variantā, ja Tautas frontes muzeju pārņem un pievieno nacionālajam Vēstures muzejam, un iespējas variantā, ja Tautas frontes muzejs paliek patstāvīgs kā līdz šim.
Aprēķini un dokumenti iepazīties netika izsniegti.Konstatējot, ka nav ievērots Biedrību likums un sapulce nav lemttiesīga, sanākušie pārrunāja, kā sagatavot biedru sapulci pēc dvām nedēļam.J.Škapars, J.Dinevčs kritiski izteicās par lēmuma projektu, kas tika izdalīts sapulces dienā, raksturojot to kā nekonkrētu, izteica vēlmi, ka vajag redzētu prokejtu tekjstus, kā varētu izskatīties līgumi, kā tajos tiks paredzēts nodrošināt LTF muzeja ekspozīciju un ēku pret nejaušībām. Ir jānovērš bažas, ka īpašums varētu tikt pārdots.

S.Ēlerte atzina, ka nevar pieņemt biedru sapulce lēmumu, jo nav ievērots likums, tāpēc biedru sapulce ir sasaucama vēlāk, izziņojot divas nedēļas iepriekš, bet līdz tam sagatavojot konkrētos dokumentus.

Biedrībā ir sekojoša struktūra-
biedru kopsapulce ~ 18 biedri
vadības institucija biedrības Padome (7 cilveki), kas atskaitās biedru sapulcei
valde, kas pakļauta biedrības Padomei (2 cilvēki).

S.Ēlerete piedāvāja pieņemt t.s. Zālamana lēmumu.
Biedru sapulce nevar lemt. Taču, lai nebūtu jāizklīst bez nekāda rezultāta, varētu notikt citas struktūras sēde – biedrības vadības institūcijas Padomes sēde, kurā ir 7 dalībnieku. Tie visi ir ieradušies, bez atkārotas izziņošanas biedrības vadība varētu lemt uzreiz, pieņemt kā starplēmumu aicināt Kultūras ministriju izstrādāt precīzus dokumentu projektus līgumiem, lai pēc divām nedēļām kad sanāks likumā noteiktā kārtībā sasaukta biedru sapulce, tajā varētu izskatīt un pieņemt lēmumu.

Likums un statūti biedrībā nodala biedru kopsapulces kompetenci un iekšējo institūciju kompetenci.

Biedrības vadības institūcija Padome nav tiesīga pieņemt lēmumus biedu kopsapulces vietā.
Vadības institūcija ir tiesīga lemt, kādi darbi veicami lai sagatavotu projektus, ko iesniegt apspriešanai biedru kopsapulcei. Tas ir loģiski, ka biedru sapulcei tiktu izdalīti konkreti līgumu ar KM projekti apspriešanai.
Biedri iepazinušies varētu izlemt – pienemt tos vai nepieņemt.Lai būtu garantija pret nejaušībām, jāsagatavo būtu likuma projekts par LTF muzeju un vismaz jāsaņem Saeimas frakciju atbalsta viedoklis.Artis Ērglis uzsvēra, ka nedrīkst dāvināt ēku un ekspozīciju, bet jāskata ir cita iespēja uz laiku deponēt, saglabājot atpakaļceļu. Ir jārēkinās aprīli ar elektroenerģijas tirgus liberalizācijas šoku, un sabiedrības noskaņojumu maiņu. Nav izslēgts, ka nāk pie varas citi cilvēki, kuri vēlēsies pārdot LTF ēku.
Līdzīgu bridinājumu izteica Karmena Mangusa, LTF ēkai ir jāsaglabā likuma aizsardzība.24.01.2014. NAV PIEŅEMTS LĒMUMS, ka TFM biedrība būtu nolēmusi dāvināt ekspozīciju un ēku Nacionālajam Vēstures muzejam.

Vadības institūcija – biedrības Padome – pieņēma tikai starplēmumu. Sagatavot projektus līdz nākamajai biedru sanāksmei.

No biedrības vadibas institūcijas – Padomes – 7 biedriem A.Ērglis balsoja “pret”, bet I.Redisons nepiedalījās balsojumā. .
Kad dokumenti – līgumu projekti būs sagatavoti, lai varētu tos izvērtēt – pēc divām nedēlām (vai nedaudz vēlāk) sanāks biedrības biedru kopsapulce un tos izskatīs.Pašlaik LTF muzeja biedrības biedru kopsapulces TĀDA LĒMUMA NAV, izziņots ir nepareizi.Kļūda radusies no tā, ka daži biedri pirms izklīšanas piedāvāja veikt likumā un statūtos neparedzētu darbību – veikt statistiku : noskaidrot klātesošo noskaņojumu, vai tie atbalsta nupat vadības institūcijas pieņemto lēmumu (ka jāsagatavo konkrēti dokumenti ko izskatīt nākamā biedru sapulcē).Neoficiālu viedokļu aptauja nekādi nevar tikt uzskatīta, ka tas būtu bijis biedru sapulces lēmums.
Tā ir fikcija, ko nevar izmantot. Par to izteicās vairāki klātesošie (I.Redisons, J.Dinevičs).

Pārpratumi ceļas no tā, ka sabiedrībā maz zina “Biedrību un nodibinājumu likuma” prasības par sapulces sasaukšanas un norises kārtību/procedūru.
LŪDZU ATSAUKT NEPAREIZI IZSKANĒJUŠO ZIŅU

Ar cieņu –
Ivars Redisons
29444426

biedrības “Tautas Frontes muzeja sabiedriskā padome”
biedrs-dibinātājs
24.01.2014. sapulces dalībnieks
P.s.: Pagaidām mediji klusē,t.i. nesteidzas aplamās ziņas atsaukt.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: