Par LTF muzeja ēkas un eksponātu likteni

Biedrības “Grupa A” valdes priekšsēdētājs Roberts Milbergs ir arī Tautas frontes muzeja sabiedriskās padomes biedrs.

Kā zināms Tautas frontes muzejs atrodas vēsturiskajās Latvijas Tautas frontes ēkas telpās, kas ar speciālu likumu tika nodots Tautas frontes muzejam. Tieši par godu LTF 25 gadu jubelejai ēkas remontā ir ieguldīti ap 300 000 LVL.

Tagad, kad ēka ir savesta kārtībā, ir parādījusies iniciatīva ēku nodot Valsts nekustamo īpašumu pārziņā, bet muzeja eksponātus nodot Valsts muzejam.

Vispārzināms, ka Valsts nekustamie īpašumi visai neveiksmīgi apsaimnieko tās pārziņā esošos īpašumus. Kā piemēru var minēt Valsts prezidenta pili un daudzas citas ēkas, kurām nav izstrādāts pat individuāls apsaimniekošanas plāns, lai gan VNĪ darbinieki ir ļoti labi atalgoti un tiek prēmēti neatkarīgi no valsts īpašumu tehniskā stāvokļa.

Man nav zināms, kam pieder šī ideja, bet man ir viedoklis, kuru publiskoju zemāk, līdz ar Biedrības Tautas frontes muzeja sabiedriskās padomes valdes locekļa Romualda Ražuka man atsūtīto uzaicinājumu uz biedrības kopsapulci 24. janvārī plkst 17.00 Tautas frontes muzejā Vecpilsētas ielā 13/15 un darba kārtībai izvirzītajiem jautājumiem.

Temats: Fwd: Re: TFM – par kopsapulci
Datums: Tue, 21 Jan 2014 21:50:24 +0200
No: Roberts Milbergs <roberts.milbergs@inbox.lv>
Kam: LTF Muzejs <ltfmuz@mail.eunet.lv>, Romualds Ražuks <romualdsr@hotmail.com>, Ivars Redisons <ivars.redisons@gmail.com>

Cienītie kolēģi!

Atbildot uz aicinājumu, nosūtu Jums savu iesniegumu-viedokli (skatīt pielikumu) par darba kārtībai izvirzītajiem jautājumiem.
Lūdzu apstiprināt iesnieguma saņemšanu un informēt mani par tā izskatīšanu.

Ar cieņu,
Roberts Milbergs
mob.29119364

Citējot LTF Muzejs <ltfmuz@mail.eunet.lv> :

Godātie, Tautas frontes muzeja sabiedriskās padomes biedri,
lūdzam ierasties uz biedrības kopsapulci 24. janvārī plkst 17.00 Tautas frontes muzejā Vecpilsētas iel ā 13/15 .

Darba kārtības jautājumi :
1. Tautas frontes muzeja ekspozīcijas dāvinājums Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.
2. Ēkas atgriešana valstij muzeja funkciju veikšanai.

Biedrības Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome
valdes loceklis
Romualds Ražuks

Elektroniski esmu iesniedzis šādu iesniegumu -viedokli:

Biedrības “Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome”

valdei un biedriem

Vecpilsētas ielā 13/15, Rīga

Biedrības biedra

Roberta Milberga

Muižas iela 16/1-1, Jūrmala

Iesniegums – viedoklis

2014.gada 17.janvārī esmu saņēmis LTF Muzeja aicinājumu ierasties uz biedrības kopsapulci 24.janvārī, kuras darba kārtībā ir divi jautājumi:

1.Tautas frontes muzeja ekspozīcijas dāvinājums Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.

2.Ēkas atgriešana valstij muzeja funkciju veikšanai.

Uzskatu par nepamatotu un nepieļaujamu LTF muzeja ēkas Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15 atgriešanu valstij it kā muzeja funkciju veikšanai. LTF muzejs ir neatkārtojama, vienota vēsturiska ekspozīcija kopā ar ēku, telpām, atsevišķiem vēsturiskiem atribūtiem tajās, kas sakārtoti atbilstoši tai kārtībai, kad tur darbojās LTF.

Ekspozīcija ir unikāla Latvijas vēstures liecība un saglabājama patreizējā statusā, kad ar speciālu likumu ēka tika nodota biedrībai “LTF muzeja sabiedriskā padome” muzeja funkciju nodrošināšanai.

Kas ir noticis, lai mainītu esošo stāvokli un atgrieztu muzeja ēku valstij? Tagad, kad ēka savesta teicamā stāvoklī, ieguldot remonta darbos ievērojamus līdzekļus, man rodas pamatotas aizdomas par iespējamu negodīgu darījumu. Tikai pateicoties līdzšinējai muzeja Sabiedriskās padomes un muzeja darbinieku pašaizliedzīgajai darbībai ir saglabāta un izveidota lieliska ekspozīcija, kura nemitīgi tiek pilnveidota. Vēlreiz iebilstu pret LTF muzeja ēkas statusa maiņu atgriežot to valstij.

Uzskatu, ka šajā sapulcē šie jautājumi nav izskatāmi, jo nav zināma argumentācija, kāpēc šie jautājumi lemšanai tiek izvirzīti tieši tagad, pēc LTF 25.gadadienas atzīmēšanas, kad par muzeja ēkas nodošanu valstij neviens pat neieminējās. Par problēmu jāinformē sabiedrība, sniedzot tai saprotamu skaidrojumu un ļaujot tai sniegt savu vērtējumu un attieksmi šiem jautājumiem. Nav izlemjami šie jautājumi, nenoskaidrojot atbildi uz jautājumu: “Ko par to domā Latvijas tauta?”

Lūdzu Jūs ņemt vērā manu viedokli un neizlemt šos darba kārtībā iekļautos jautājumus pirms detalizētas analīzes veikšanas, skaidras cēloņu un iespējamo seku analīzes.

Iesniegums nosūtīts elektroniski uz Biedrības “Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome” LTF muzeja e-pastu: ltfmuz@mail.eunet.lv

Lūdzu apstiprināt saņemšanu.

2014.gada 21.janvārī, Jūrmalā

Ar cieņu,

Roberts Milbergs

Aicinu sabiedrību nebūt vienaldzīgai, pēc iespējas piedalīties šajā procesā un paust savu viedokli, tai skaitā klātienē ierodoties  2014.gada 24. janvārī plkst 17.00 kopsapulcē, Vecpilsētas ielā 13/15.

22.01.2014,

Roberts Milbergs,

Tautas frontes muzeja sabiedriskās padomes biedrs un biedrības “Grupa A” valdes priekšsēdētājs.

 

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: