Arī TU vari pievienoties mums!

Biedrības “Grupa A” valdei

______________ ___________________

vārds uzvārds

p.k.___________-_____________

dzīvojošs/-a_______________________________

________________________________________

______________________________LV-_______

tālr. mājās_________________

mob.tel._________________

e-pasts:__________________

iesniegums.

Lūdzu uzņemt mani par dalībnieku biedrībā “Grupa A”.

Apņemos ievērot organizācijas statūtus, aktīvi darboties organizācijas programmatisko mērķu sasniegšanā.

Apņemos vienmēr un visur iestāties par tiesisku valsti latviskā Latvijā.

_______.gada ___.___________

____________ _________________ _______________________

vārds uzvārds paraksts

%d bloggers like this: